Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012

 

 

Zarządzenie Nr 233/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 listopada 2012 roku w sprawie:  zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 234/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 listopada 2012 roku w sprawie:  ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu 
Zarządzenie Nr 235/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 236/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie: umorzenia odsetek 
Zarządzenie Nr 237/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 238/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie:  zmiany Zarządzenia nr 212/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 15 października 2012 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kudowa - Zdrój  
Zarządzenie Nr 239/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 240/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 241/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 242/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 243/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie:  zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 244/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 245/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie Nr 246/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie Nr 247/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie Nr 248/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie:  zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 249/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie:  powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Kamili Małgoarzaty Muc-Buczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 250/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie:  rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  
Zarządzenie Nr 251/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie:  ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kudowa-Zdrój   
Zarządzenie Nr 252/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie:  zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 253/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego 1 m2 gruntu pod garażami i 1 m2 garażu 

Zarządzenie Nr 254/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 255/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 256/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 257/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie:  nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 258/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego  
Zarządzenie Nr 259/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie:  uchylenia Zarządzenia nr 173/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 lipca 2012 roku  
Zarządzenie Nr 260/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 261/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie:  ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego  
Zarządzenie Nr 262/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie:  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie Nr 263/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 264/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 265/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie:  zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 266/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 267/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju  
Zarządzenie Nr 268/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
Zarządzenie Nr 269/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 270/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości    stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie Nr 271/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie Nr 272/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad i ceny wynajmu autobusu szkolnego i busa 
Zarządzenie Nr 273/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie Nr 274/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
Zarządzenie Nr 275/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu usług komunalnych  
Zarządzenie Nr 276/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok 
Zarządzenie Nr 277/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie:  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie Nr 278/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny 
Zarządzenie Nr 279/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 280/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 281/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 282/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 283/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 284/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 285/12
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i świadczeń za lokal mieszkalny

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.11.2012 11:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 139