Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój STYCZEŃ/LUTY 2013
 

Zarządzenie Nr 1/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie:  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżety gminy 

Zarządzenie  Nr 2/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 3/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 4/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie: ustalenia  wysokości  stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego 1 m2 garażu położonego na terenie działki nr 433/6 obręb Zakrze (AM-17) 

Zarządzenie  Nr 5/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 6/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 7/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 8/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 9/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 10/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
Zarządzenie  Nr 11/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 12/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: ustalenia  wysokości  miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 13/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 14/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 15/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki 

Zarządzenie  Nr 16/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań  
Zarządzenie  Nr 17/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok


Zarządzenie  Nr 18/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2013 roku 
Zarządzenie  Nr 19/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z sali sportowej przy ul. Głównej 43

Zarządzenie  Nr 20/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 21/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 22/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 23/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 24/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 25/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 26/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie "Mój dom na medal" 

Zarządzenie  Nr 27/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia  wysokości  miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 28/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

Zarządzenie  Nr 29/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Kudowa-Zdrój organizacjom pozarządowym oraz podmiotom , o których  mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.01.2013 11:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2015 08:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 148