Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2013

 
Zarządzenie  Nr 30/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 31/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 32/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 33/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 34/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 35/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 36/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 37/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 38/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 39/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 40/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr  234, poz. 1536 z późn.zm.) dotyczących projektu uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"
Zarządzenie  Nr 41/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 42/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 43/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 44/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 45/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 46/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 47/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 48/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 49/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2013 rok.
Zarządzenie  Nr 50/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: ustalenie stawek czynszu 
Zarządzenie  Nr 51/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok  
Zarządzenie  Nr 52/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych
Zarządzenie  Nr 53/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie  Nr 54/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 55/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 56/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 57/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 58/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal użytkowy
Zarządzenie  Nr 59/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal użytkowy 
Zarządzenie  Nr 60/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 61/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 62/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 63/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 64/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę
Zarządzenie  Nr 65/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 66/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 67/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 68/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 69/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 70/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 71/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 72/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok  
Zarządzenie  Nr 73/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Zarządzenie  Nr 74/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 75/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 76/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: powołania zespołu nadzorującego realizację inwestycji Gminy Kudowa-Zdrój prowadzonych w 2013 roku 

Zarządzenie  Nr 77/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 78/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 79/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok
Zarządzenie  Nr 80/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 81/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 82/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia pożyczki Basenowi "Wodny Świat" sp. z o.o.
Zarządzenie  Nr 83/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 84/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 85/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 86/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

Zarządzenie  Nr 87/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 88/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie:  ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania  
Zarządzenie  Nr 89/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie:  umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 90/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie:  umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego oraz czynszu dzierżawnego  
Zarządzenie  Nr 91/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie:  ustalenia wysokości stawki zaliczki za gaz na potrzeby gospodarstw domowych   
Zarządzenie  Nr 92/13

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie:  ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zarządzenie  Nr 93/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie  Nr 94/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie  Nr 95/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 96/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.03.2013 09:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2015 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 388