ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA KUDOWY ZDROJU STYCZEŃ/LUTY 2008 ROK

 

Zarządzenie nr 1/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu gminy oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe

Zarządzenie Nr 2/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 3/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: układu wykonawczego budżętu gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 4/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 6/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej

Zarządzenie nr 7/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej

Zarządzenie nr 8/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 9/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 10/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17stycznia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 11/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17stycznia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 12/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28stycznia 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 13/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 14/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 15/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: powołani Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 16/06
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 17/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2008 rokuw sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rokZarządzenie nr 18/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 19/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 20/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 21/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 lutego 2008 roku w sprawie: wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych

Zarządzenie nr 22/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 23/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 24/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 167/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone na cele rolne i ogródki przydomowe

Zarządzenie nr 25/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 26/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 27/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie nr 28/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 29/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 30/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 31/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 32/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: cen za usługi komunalne

Zarządzenie nr 33/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 34/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej ne 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 35/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lutego 2008 rokuw sprawie: ujednolicenia progów do procedur udzielania zamówień w gminnych jednostkach organizacyjnych


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2008 Rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.11.2008 16:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 113