Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2013
 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 97/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej   
Zarządzenie  Nr 98/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie: oddania w użyczenie sanitariatu miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2) 
Zarządzenie  Nr 99/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym   

Zarządzenie  Nr 100/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2010 - 2013 r.  

Zarządzenie  Nr 101/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r.  

Zarządzenie  Nr 102/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r.  
Zarządzenie  Nr 103/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r.  
Zarządzenie  Nr 104/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia odsetek za zwłokę od wpłaty dokonanej na poczet użytkowania wieczystego   

Zarządzenie  Nr 105/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  

Zarządzenie  Nr 106/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie: Regulaminu "Targów Wyrobów Regionalnych" Kudowa-Zdrój 2013  
Zarządzenie  Nr 107/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej 
Zarządzenie  Nr 108/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego  
Zarządzenie  Nr 109/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady nadzorczej sp. z o.o. "Basen Wodny Świat"
Zarządzenie Nr 110/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok. 

Zarządzenie  Nr 111/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2013 rok  
Zarządzenie  Nr 112/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznanie nagród w wyróżnień za osiągnięcia sportowe  
Zarządzenie  Nr 113/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 114/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 115/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 116/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 117/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 16 obręb Zakrze (AM-1)  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 118/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 199/2011 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Zarządzenie  Nr 119/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zarządzenie Nr 120/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok. 
Zarządzenie  Nr 121/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r. 
Zarządzenie  Nr 122/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego za 2013 r. 
Zarządzenie  Nr 123/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 124/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 125/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 126/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 127/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 128/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 129/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 130/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 131/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 132/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 133/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu 
Zarządzenie  Nr 134/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej   
Zarządzenie  Nr 135/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Nr 136/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.
Zarządzenie nr 137/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  28 czerwca  2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Zarządzenie Nr 138/13
Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju z dnia  28 czerwca  2013 roku w sprawie : nadania  „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.  o.o. przy ul. Fredry 8”
Zarządzenie  Nr 139/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 140/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:17.05.2013 08:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 352