Zarządzenie Nr 98/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 07 maja 2013 roku

 


w sprawie: oddania w użyczenie sanitariatu miejskiego położonego na części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres od dnia 07-05-2013 r. do dnia 30-04-2014 r. na rzecz Dawida Mrowca - Firma Usługowo-Remontowa, ul. Słone 96, 57-350 Kudowa-Zdrój, sanitariat miejski położony w Kudowie-Zdroju na części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 98/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.05.2013 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.05.2013 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 90