Zarządzenie  Nr 104/2013
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia  10 maja 2013 roku


w  sprawie:  umorzenia  odsetek za zwłokę od wpłaty dokonanej na poczet użytkowania wieczystego

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany   w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1


Umarza się odsetki za zwłokę w kwocie 472,93 zł od wpłaty dokonanej dnia 19.03.2013 r. w kwocie 1.575,98 zł na poczet użytkowania wieczystego.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 104/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.05.2013 10:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.05.2013 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 67