ZARZĄDZENIE NR  97 /13
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia  7 maja 2013 roku


w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Na podstawie art. 30 ustawy  z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§1


Powołuję komisję odbiorową w składzie:
1. Urszula Karpowicz              - przewodniczący komisji
2. Anna Jakubowska-Kort       - członek komisji
3.  Mieczysław Kowalski        - członek komisji
4. Artur Łobowicz                   - członek komisji


§2


Przedmiotem odbioru będzie zadanie:
1.Remont i renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju. Budynek nr 5, nr 7, nr 9.
Etap I zakres 1
budynek ul.Fabryczna 5:
Roboty przygotowawcze, remont pomieszczeń piwnicznych, instalacja elektryczna.
Etap II zakres 1
budynek ul.Fabryczna 7:
Roboty przygotowawcze, remont pomieszczeń piwnicznych, instalacja elektryczna.
Etap III zakres 1
budynek ul.Fabryczna 9:
Roboty przygotowawcze, remont pomieszczeń piwnicznych, instalacja elektryczna.

2.Remont i renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju. Budynek nr 11, nr 13.
Etap II zakres 1
budynek ul.Fabryczna 11:
Roboty przygotowawcze, remont pomieszczeń piwnicznych, instalacja elektryczna.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 97/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.05.2013 09:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.05.2013 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 98