ZARZĄDZENIE Nr 107/2013
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17  maja 2013 roku

 

w sprawie: powołania  komisji  konkursowej


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję konkursową   na wybór ofert wystawców w ramach „Targów Wyrobów Regionalnych” Kudowa-Zdrój 2013 w składzie :

1. Andrzej Kanecki                                   -     przewodniczący
2. Łucja Rachuba                                      -      członek
3. Wojciech Duś     -      członek
4. Elżbieta Hendler-Bolechała                  -      członek

5.Maryla Ozierańska                                 -      członek.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 107/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.06.2013 11:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.06.2013 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 90