Zarządzenie nr 109/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 23 maja  2013 roku

 

w sprawie : powołania przedstawicieli gminy Kudowa - Zdrój do składu  Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen “Wodny Świat”

 

 Na podstawie art.10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. z 2011 r. Dz.U.  Nr 45, poz. 236) w związku z art. 215  ustawy z dnia 15 września 2000 r. -  Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój zarządza co następuje :


§  1

 

Odwołuje się  w imieniu jednoosobowego wspólnika – Gminy Kudowa - Zdrój pana Jerzego Szymańczyka  ze składu Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen “Wodny Świat” z dniem 31 maja 2013 roku.

 

§  2

 

Powołuje się w imieniu jednoosobowego wspólnika – Gminy Kudowa - Zdrój do składu Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen “Wodny Świat” Pana Jerzego Więcka z dniem 3 czerwca 2013 roku.


§  3


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 109/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.06.2013 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.06.2013 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 63