ZARZĄDZENIE Nr 118/2013
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 10 czerwca   2013 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 199/2011 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594)  i  art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005  r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz.1493 późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się co następuje :

 

§ 1

 

1. Ze  składu Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie powołanego zarządzeniem Nr 199/2011 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie odwołuje się  Ewę Różewicz .
Do Zespołu powołuje się Jadwigę Sulikowską-Śleziak i Małgorzatę Lewandowską –Buksak .
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie po zmianach wchodzą :
1.Krzysztof Baldy
2.Krzysztof Baran
3.Daniel Dubaniewicz
4.Agata Grajnert
5.Barbara Kopeć
6.Małgorzata Krawczyk
7.Małgorzata Lewandowska-Buksak
8.Ewa Liebner
9.Monika Miliszewska
10.Władysława Stosio-Żebrowska
11.Jadwiga Sulikowska-Śleziak .

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 118/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2013 10:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2013 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 101