Zarządzenie Nr 131/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 18 czerwca 2013 roku


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł + 23% VAT, za dzierżawę 700 m2 gruntu położonego w obrębie Słone (AM-17), oznaczonego jako część działki nr 500/5, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – warsztat samochodowy.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 131/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2013 12:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2013 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 80