Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2013

 

 

Zarządzenie  Nr 141/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 142/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 143/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie  Nr 144/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej  

Zarządzenie  Nr 145/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 146/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

Zarządzenie  Nr 147/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego 

Zarządzenie  Nr 148/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których  organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2012 rok 

Zarządzenie  Nr 149/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie  Nr 150/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 151/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 152/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 153/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 154/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 155/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 156/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 157/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 158/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 159/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 160/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 161/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 162/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 163/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie  Nr 164/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 165/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 162/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym   w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Kudowa-Zdrój 

 Zarządzenie  Nr 166/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 167/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 
Zarządzenie  Nr 168/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 130/4 obręb Słone (AM-8)  
Zarządzenie  Nr 169/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 190/20 obręb Stary Zdrój (AM-8)  
Zarządzenie  Nr 170/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie: odmowy wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal socjalny 
Zarządzenie  Nr 171/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 172/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 173/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 174/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia  zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 175/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 176/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 177/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 178/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 179/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Agnieszki Karbiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
Zarządzenie  Nr 180/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu udziału w imprezie "Targi Wyrobów Regionalnych w Kudowie-Zdroju" 
Zarządzenie  Nr 181/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu dzierżawy gruntu pod reklamę 
Zarządzenie  Nr 182/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej  
Zarządzenie  Nr 183/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 184/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 185/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie  Nr 186/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: odwołania przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój  ze składu Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen "Wodny Świat" 
Zarządzenie  Nr 187/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za I półrocze 2013 r.  
Zarządzenie  Nr 188/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany regulaminu  organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie  Nr 189/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 190/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 191/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 r. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:02.07.2013 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 13:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 263