ZARZĄDZENIE NR 144/13
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia  4 lipca 2013 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17.05.2011 roku
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju - zarządzam, co następuje;


§1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  kwocie do 4 300 000 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój”  w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Iwona Biernacik - przewodniczący komisji
2. Hanna Jędrzejewska  - członek komisji
4. Marek Kot – sekretarz.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 144/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2013 10:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.07.2013 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 85