Zarządzenie  Nr 146/13
Burmistrza Miasta  Kudowa - Zdrój
  z dnia 4 lipca 2013 roku


w  sprawie:  umorzenia  zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości


Na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany    w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Odmówić umorzenia zaległości  z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości w wysokości 832,59 zł za okres od 01 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 146/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2013 10:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.07.2013 10:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 75