Zarządzenie Nr 149/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 9 lipca 2013r.

 

w sprawie :  powołania komisji przetargowej.


 Na podstawie art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.)  zarządza się  co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1. Małgorzata Rytelewska            - Przewodniczący Komisji
2. Hanna Jędrzejewska                 - Członek Komisji
3. Urszula Karpowicz                   - Członek Komisji
4. Magdalena Ubik                       - Członek Komisji.

 

§ 2

 

W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 166/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 lipca 2012r. roku  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 149/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2013 11:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.07.2013 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 70