Zarządzenie nr 162/13
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 26 lipca 2013 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  (na wniosek najemcy) pomieszczenia t.j. kotłownię, wc, pomieszczenie gospodarcze, które zostaną przyłączone do lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:

obręb Słone             -    ul. Kościelna 8/1
                                     działka nr  669/1(AM-9) o pow.127m2, Kw. nr 45259
                                     działka nr 669/4 (AM-9) o pow.144m2, Kw. nr 45260.
  

§ 2

 

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunków rzeczoznawcy majątkowego będzie ponosić nabywca.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 162/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.08.2013 09:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.08.2013 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 68