Zarządzenie  Nr 80/2013
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 19 sierpnia 2013 roku


w  sprawie:  rozłożenia na raty należności z tytułu udziału w imprezie „Targi Wyrobów Regionalnych w Kudowie – Zdrój”.


Na podstawie § 6 pkt 1, 3, 4 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany   w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Rozkłada się na 2 raty należność z tytułu udziału w imprezie „Targi Wyrobów Regionalnych w Kudowie – Zdrój” i   ustala się niżej podane terminy płatności rat:

 

Lp                Data             Kwota        Odsetki        Opł.prol.        Razem
1           2013-08-15         600,00         0,00              0,00            600,00
2           2013-09-15         600,00         0,00              0,00            600,00


                Razem           1.200,00         0,00              0,00         1.200,00.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 180/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.08.2013 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.08.2013 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 63