Zarządzenie nr 179/13      
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2013 roku


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Agnieszki Karbiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


           Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia egzaminu Pani Agnieszki Karbiak  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się w skład Komisji Egzaminacyjnej następujące osoby:

 

1. Elżbietę Ubik                  - przedstawiciela organu prowadzącego
                                             - przewodniczący
2. Beatę Październiak          - przedstawiciela organu sprawującego nadzór
                                               pedagogiczny
3. Ewę Liebner                    - dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im.
                                               Kubusia Puchatka
4. Dorotę Uzar                     - eksperta z listy Ministra Edukacji Narodowej
5. Małgorzatę Sandecką       - eksperta z listy Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 179/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.08.2013 10:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.08.2013 10:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 88