Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2013
 

Zarządzenie  Nr 192/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 września 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej 

Zarządzenie  Nr 193/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 września 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej 

Zarządzenie  Nr 194/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 września 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie  Nr 195/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 września 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie  Nr 196/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 września 2013 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 98/13 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 maja 2013 r. 

Zarządzenie  Nr 197/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 września 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  

Zarządzenie  Nr 198/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 września 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  

Zarządzenie  Nr 199/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 września 2013 roku w sprawie: regulaminu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie "Mój dom na medal"   
Zarządzenie  Nr 200/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  

Zarządzenie  Nr 201/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 202/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia odsetek za zwłokę oraz należności ubocznych  
Zarządzenie  Nr 203/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny   
Zarządzenie  Nr 204/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 205/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 206/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 207/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 208/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 209/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia nieściągniętych należności  z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 210/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 211/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 212/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 213/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 214/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 215/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 216/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 217/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 218/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 219/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 220/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 221/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 222/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 223/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 224/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 225/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 226/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 227/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 228/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 229/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 230/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 września 2013 roku w sprawie:  zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania  do szkoły lub ośrodka umożliwiającego  realizację obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki w przypadku  zapewnienia  dowozu i opieki przez rodziców  
Zarządzenie  Nr 231/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 września 2013 roku w sprawie:  udzielenia promesy pożyczki Basenowi "Wodny Świat" sp. z o.o.  
Zarządzenie  Nr 232/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 września 2013 roku w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/35 obręb Zakrze (AM-4) 
Zarządzenie  Nr 233/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 września 2013 roku w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 698/47 obręb Słone (AM-7) 
Zarządzenie  Nr 234/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 września 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 235/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym  
Zarządzenie  Nr 236/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 237/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 238/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 239/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 240/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 27 września 2013 roku w sprawie: powołania przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej sp. z o.o. Basen "Wodny Świat" 
Zarządzenie  Nr 241/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój  na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 242/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 243/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 października  2013 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie  Nr 244/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 października  2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania  
Zarządzenie  Nr 245/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października  2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 246/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października  2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 247/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 października  2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 248/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 października  2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 249/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 października  2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 250/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 października  2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 251/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 października  2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  
Zarządzenie  Nr 252/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 253/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 254/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 255/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 256/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: umorzenia  należności  z tytułu  opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 257/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 258/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju   
Zarządzenie  Nr 259/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 października 2013 roku w sprawie: nadania regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju  
Zarządzenie  Nr 261/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 października 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 262/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Kudowie-Zdroju 
Zarządzenie  Nr 263/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
Zarządzenie  Nr 264/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok  
Zarządzenie  Nr 265/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego  
Zarządzenie  Nr 266/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie  Nr 267/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 268/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 269/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
Zarządzenie  Nr 270/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 271/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju   
Zarządzenie  Nr 272/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój  na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 273/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 274/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: nabycia prawa własności działki bez zabudowań  
Zarządzenie  Nr 275/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój  

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.09.2013 12:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 257