ZARZĄDZENIE  NR 258/13
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 15 października  2013 roku

 


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  w Kudowie - Zdroju.
 
         Na podstawie z art. 30 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z póź. zmianami) oraz art. 36a ust. 6, art. 3 ust. 5 i art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 w Kudowie - Zdroju.


§ 2

 

 W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele:
1.  Gminy.
a)  Pani   Teresa Żulińska
b)  Pani   Barbara Kopeć
c)  Pani   Elżbieta Ubik
2.  Kuratora Oświaty.
a)  Pani   Anna Wojtysiak
b)  Pan   Mariusz Kawłak
3.  Rady Pedagogicznej Szkoły.
Pan Michał Kryczka
4.  Rodziców.
Pani   Bożena Rejsz
5.  Zakładowej organizacji związkowej ZNP.
Pani   Wiesława Łuczyszyn
6. Komisja Międzyzakładowa NiPSZK  NSZZ”Solidarność 80” Region Dolny Śląsk Pan Paweł Bubiński.

 

§ 3


Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Gminy Kudowa - Zdrój Pani  Barbara Kopeć.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 258/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.10.2013 09:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.11.2013 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 52