Zarządzenie Nr 266/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 21 października 2013 roku


w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Stary Zdrój (AM-8) oznaczonego ewidencyjnie jako działki nr 173/1, 173/10 i część działki nr 173/9 o łącznej powierzchni 224 m2 dzierżawionego z przeznaczeniem na ogród przydomowy i infrastrukturę związaną z wynajmem pokoi gościnnych oraz gastronomią:

a) w sezonie letnim, tj. od 01 kwietnia do 31 października w wysokości 33,60 zł + 23% VAT
b) w sezonie zimowym, tj. od 01 listopada do 31 marca w wysokości 11,20 zł + 23% VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 266/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.10.2013 11:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.10.2013 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 60