Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013
 
Zarządzenie  Nr 276/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej 
Zarządzenie  Nr 277/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 278/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym 
Zarządzenie  Nr 279/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie nr 280/13
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Zarządzenie  Nr 281/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie  Nr 282/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości  z tytułu opłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości
Zarządzenie  Nr 283/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości  z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 284/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 285/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 286/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 287/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 288/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 289/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym 
Zarządzenie  Nr 290/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 291/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 292/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 293/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 294/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 295/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 296/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: powołania komisji do wyboru agenta emisji obligacji komunalnych gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 297/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: umorzenia należności  z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie  Nr 298/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny


Zarządzenie  Nr 299/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 300/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie  Nr 301/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 225/9 i 249/8 obręb Stary Zdrój (AM-9)
Zarządzenie  Nr 302/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości  miesięcznego czynszu najmu 
Zarządzenie  Nr 303/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości  miesięcznego czynszu dzierżawnego
Zarządzenie  Nr 305/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 306/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 
Zarządzenie  Nr 307/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 281/2013 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego  
Zarządzenie  Nr 308/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwag rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 32/12 obręb Stary Zdrój (AM-2)  
Zarządzenie  Nr 309/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie  Nr 310/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 311/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 
Zarządzenie  Nr 312/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 313/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 314/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 315/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie  Nr 316/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych   
Zarządzenie  Nr 317/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie  Nr 318/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych  
Zarządzenie  Nr 319/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok 
Zarządzenie  Nr 320/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: zbycia udziałów Gminy Kudowa-Zdrój  w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK" sp. z o.o.   
Zarządzenie  Nr 321/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych 
Zarządzenie  Nr 322/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu czynszu dzierżawnego 
Zarządzenie  Nr 323/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok  
Zarządzenie  Nr 324/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój  
Zarządzenie  Nr 325/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego 
Zarządzenie  Nr 326/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 327/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 
Zarządzenie  Nr 328/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 329/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 330/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 331/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 332/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 333/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 334/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 335/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 336/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 337/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie  Nr 338/13
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2013 11:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.09.2015 08:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 299