ZARZĄDZENIE NR  276/13
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2013 roku

 


w sprawie powołania komisji odbiorowej

 

Na podstawie art. 30 ustawy  z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§1


Powołuję komisję odbiorową w składzie:
1. Urszula Karpowicz  - przewodniczący komisji
2. Andrzej Kanecki  - członek komisji
3. Anna Jakubowska-Kort  - członek komisji
4. Stanisław Halewski           - członek komisji
5. Rafał Spendowski  - członek komisji
6. Artur Łobowicz    - członek komisji


§2


Przedmiotem odbioru będzie zadanie:
Remont i renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju. Budynek nr 5, nr 7, nr 9.
Etap III
budynek ul.Fabryczna 9 – odbiór całości robót.


§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 276/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.11.2013 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.11.2013 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 71