Zarządzenie nr 280/13

Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
    Na podstawie art. 230  art.233 i  art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku  poz. 885 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy  Kudowa-Zdrój  na 2014 rok jak w  załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 1. (pdf 798.99 KB)
  • 2. (pdf 208 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 280/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.11.2013 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:18.11.2013 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 95