Zarządzenie  Nr 283/2013
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 20 listopada 2013 roku


w  sprawie:  rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego.


Na podstawie § 6 pkt 1, 3, 4 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany    w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Rozkłada się na 12 rat zaległość z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami za zwłokę należną za lokal użytkowy – Salon Kosmetyczno – Fryzjerski.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 283/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.11.2013 13:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.11.2013 13:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 89