Zarządzenie Nr 301/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 06 grudnia 2013 roku

 


w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 225/9 i 249/8 obręb Stary Zdrój (AM-9)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 16-12-2013 r. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 48 w Kudowie-Zdroju, część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/9 obręb Stary Zdrój (AM-9) o pow. 17 m2, z przeznaczeniem na wykonanie osłony śmietnikowej.

 

§ 2

 

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 16-12-2013 r. na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kombatantów 1 i Kombatantów 2a w Kudowie-Zdroju, część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 249/8 obręb Stary Zdrój (AM-9) o pow. 14 m2, z przeznaczeniem na wykonanie osłony śmietnikowej.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 301/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.12.2013 08:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.12.2013 08:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 83