Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju marzec/kwiecień 2008 rok


Zarządzenie nr 37/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 38/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie: nabycia prawa własności działki bez zabudowań

Zarządzenie nr 39/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie: nabycia prawa własności działki bez zabudowań

Zarządzenie nr 40/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie:  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 41/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie:  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 42/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 43/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 44/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd poborowych

Zarządzenie nr 45/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 46/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój na 2008 rok przez Krajowe Biuro Wyborcze

Zarządzenie nr 47/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój na 2008 rok przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 48/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania w 2008 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 49/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych do dokonywania w 2008 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 50/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 do dokonywania w 2008 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 51/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 do dokonywania w 2008 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 52/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego do dokonywania w 2008 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 53/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: zwolnienia z czyszu najmu

Zarządzenie nr 54/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 55/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 56/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 57/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie:  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 58/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 59/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 60/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 61/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 62/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 63/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 64/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 65/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 66/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 67/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 68/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości  stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 69/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 70/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie:  zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

 


Zarządzenie nr 71/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowej

Zarządzenie nr 72/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie: powolania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 73/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 74/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 75/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 76/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 77/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 78/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 79/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 80/08
urmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 81/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli finansowej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej - zakładzie budżetowym gminy

Zarządzenie nr 82/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 83/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 84/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 85/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 86/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 87/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu najmu

Zarządzenie nr 88/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 89/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 90/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 91/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżętu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 92/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2008 Rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:24.11.2008 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 121