ZARZĄDZENIE NR 311/2013
BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 96/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji  przetargowej w urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie  Kudowy-Zdroju w latach 2014 – 2015” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1. Aneta Potoczna  - przewodniczący komisji
2. Małgorzata Jakubiec – członek komisji
3. Dorota Dąbrowska – członek komisji
4. Magdalena Spendowska – członek komisji
5. Roman Smolnicki – członek komisji
6. Marek Kot  – sekretarz.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 311/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.12.2013 13:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.12.2013 13:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 58