Zarządzenie  Nr 322/2013
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 31 grudnia 2013 roku


w  sprawie:  umorzenia zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu czynszu dzierżawnego


Na podstawie § 4 pkt 2  Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany   w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Centrum sp. z o.o. w upadłości z siedzibą 57 – 350 Kudowa – Zdrój ul. Fabryczna 12  umorzyć zaległość z tytułu dzierżawy nieruchomości za okres od 01/2012r. do 06/2012 w kwocie 3.251,61 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 749,34 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 322/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2014 08:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.01.2014 08:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 66