Zarządzenie  Nr 12/2014
Burmistrza Miasta  Kudowy – Zdroju
z dnia 21 stycznia 2014 roku


w sprawie : ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dla lokalu użytkowego.


Na podstawie   art. 30 ust.  2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. z 2013 r. Dz.U.poz.594 z późn.zm.), w związku z  Uchwałą  Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju  z dnia  29 listopada  2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania  lub wynajmowania  nieruchomości  (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego  Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju  zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala  się na okres od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.03.2014 r., miesięczny czynsz za lokal użytkowy położony przy ul. Kościuszki 39/3 w Kudowie – Zdroju, stanowiący własność Gminy Kudowa – Zdrój, w wysokości  334,39 zł + 23 % VAT.


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie w okresie  od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 12/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 09:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 09:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 30