ZARZĄDZENIE Nr  5/2014
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: powołania zespołu  ds. zintensyfikowania sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

Na podstawie art. 30 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 roku Dz.U. 594 późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W celu realizacji Nowej Strategii Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013-2030 w zakresie zintensyfikowania sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców  powołuje się zespół  w następującym składzie :
      1. Andrzej Kanecki                        -  przewodniczący
      2. Barbara Kopeć                           - członek
      3. Anna Jakubowska-Kort             - członek 
      4. Małgorzata Rytelewska             - członek
      5. Magdalena Ubik                        - członek .

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 5/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 11:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 11:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 31