ZARZĄDZENIE Nr 6/2014
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroj
z dnia 16 stycznia  2014 roku

 

w sprawie: objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. Basen „Wodny Świat” oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz.U.  poz.594 z późn. zm.) zarządza się co następuje:


§ 1

 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Basen „Wodny Świat” z siedzibą w Kudowie-Zdroju, z kwoty 16 426 000 zł do kwoty 16 623 112 zł  przez objęcie przez Gminę Kudowa-Zdrój podwyższenia wartości istniejących 16 426 udziałów  z kwoty 1000 zł  za każdy udział do kwoty 1012 zł za każdy udział, co stanowi łącznie kwotę 197 112 zł.
2. Pokrycie różnicy zwiększonej wartości nominalnej posiadanych w wyżej wymienionej Spółce udziałów zostanie dokonane  wkładem pieniężnym.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 6/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.01.2014 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.01.2014 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 34