ZARZĄDZENIE Nr 13/2014
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  23 stycznia  2014 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Nowej Strategii Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013-2030"

 

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 roku  Dz.U. poz. 594  z późn. zm.) zarządza się co następuje :

 

§ 1

 

Dla zapewnienia stabilnego finansowania zrównoważonego rozwoju i bieżących potrzeb Gminy Kudowa-Zdrój w latach 2013-2030, poprzez określenie celów i oczekiwanych efektów finansowych działań podejmowanych w Gminie  w tym okresie , przyjmuje się  „Nową Strategię Finansową Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013-2030” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 13/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.01.2014 08:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.01.2014 08:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 44