Zarządzenie Nr 26/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10 lutego 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę części działki nr 25 położonej w obrębie Stary Zdrój (AM-1) o pow. 1740 m2, stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój, przeznaczonej na prowadzenie parkingu w wysokości:
1) w sezonie letnim, tj. od 01 kwietnia do 30 września w wysokości 380,60 zł  + 23 % VAT
2) w sezonie zimowym, tj. od 01 października do 31 marca w wysokości 180,40 zł + 23 % VAT.


§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014 r.

 

§4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 26/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 22