Zarządzenie nr 27/14

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 12 lutego 2014 roku

 

w sprawie:  nabycia prawa własności działki.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się wolę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 125/4 (AM-8) o pow. 11m2, obręb Słone, gmina Kudowa - Zdrój, księga wieczysta Kw. nr 77636 od osoby fizycznej na rzecz gminy Kudowa - Zdrój za cenę 1.810,00zł.

 

§ 2

 

Koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej jak również koszty związane z przeniesieniem prawa własności gruntu będzie ponosić gmina.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy -Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 27/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 13:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 13:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 23