Zarządzenie  Nr 28/2014
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 12 lutego 2014 roku


w  sprawie:  umorzenia odsetek za zwłokę  w opłacie czynszu dzierżawnego.

 

Na podstawie § 3 pkt 1 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany    w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Umarza się odsetki za zwłokę w kwocie 523,00 zł od wpłaty dokonanej dnia 07.01.2014 r. w kwocie 3.401,30 zł na poczet zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną na cele rolne.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 13:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 25