Zarządzenie  Nr 29/2014
Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia 12 lutego 2014 roku


w  sprawie:  rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego.

 

Na podstawie § 3 pkt 1, § 6 pkt 1, 3, 4 Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany    w/w uchwały zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Rozkłada się na  36 rat zaległość z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego w kwocie 30.844,74 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 11.301,51 zł należną za nieruchomości położone na Przejściu Granicznym Słone i ustala się terminy płatności rat.

Umarza się odsetki za zwłokę w kwocie 455,00 zł od wpłaty dokonanej dnia 07.01.2014 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonanej na poczet zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za Przejście Graniczne Słone.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 29/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.02.2014 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.02.2014 13:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 23