Zarządzenie nr 32/14

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 14 lutego 2014r.


w sprawie:  przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się wolę przyjęcia darowizny nieruchomości bez zabudowań, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 125/4 (AM-8) o pow.11m2, księga wieczysta Kw. nr 77636, położonej w  obrębie Słone, gmina Kudowa – Zdrój od osoby  fizycznej na rzecz gminy Kudowa - Zdrój.

 

§ 2

 

Opłatę notarialną i sądową ponosić będzie gmina.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 27/14 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 12 lutego 2014roku w sprawie: nabycia prawa własności działki.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.02.2014 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.02.2014 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 28