Zarządzenie Nr 51/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę 1 m2 gruntu położonego w Kudowie-Zdroju, oznaczonego geodezyjnie jako część działki nr 222/2 obręb Stary Zdrój (AM-9) o pow. 48,5 m2 przeznaczonego na budowę budynku usługowego i prowadzenie działalności usług turystycznych w wysokości 2,97 zł + 23% VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

§ 4

 

Traci moc § 1 Uchwała Nr 188/2001 Zarządu Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 7 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia miesięcznego czynszu dzierżawnego 1 m2 gruntu niezabudowanego położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej - obręb Stary Zdrój, część działki nr 222/2 (AM-9) o pow: 34,32 m2 stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 51/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.03.2014 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.03.2014 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 24