Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2014

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój MARZEC/KWIECIEŃ 2014

Zarządzenie  Nr 54/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 55/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 56/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 57/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: odpisania nadpłat przedawnionych 

Zarządzenie  Nr 58/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku

Zarządzenie  Nr 59/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku 

Zarządzenie  Nr 60/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku

Zarządzenie  Nr 61/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: określenia zasad korzystania ze świetlic gminnych 

Zarządzenie  Nr 62/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 63/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 64/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 65/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok

Zarządzenie  Nr 66/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 67/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 68/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 69/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 70/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 71/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 72/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 73/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 74/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: odpisania nadpłat przedawnionych 

Zarządzenie  Nr 75/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 76/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 77/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 78/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 79/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od opłaty czynszu dzierżawnego  

Zarządzenie  Nr 80/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 81/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój  

Zarządzenie  Nr 82/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 83/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 84/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok

Zarządzenie  Nr 85/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok

Zarządzenie  Nr 86/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok

Zarządzenie  Nr 87/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok

Zarządzenie  Nr 88/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 89/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych 

Zarządzenie  Nr 90/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego 

Zarządzenie  Nr 91/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego  

Zarządzenie  Nr 92/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok  

Zarządzenie  Nr 93/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 94/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju


Zarządzenie  Nr 95/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku

Zarządzenie  Nr 96/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku

Zarządzenie  Nr 97/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych 

Zarządzenie  Nr 98/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 99/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 100/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  

Zarządzenie  Nr 101/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 102/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 103/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Kudowa-Zdrój obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  

Zarządzenie  Nr 104/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 105/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: Regulaminu "Targów Wyrobów Regionalnych Kudowa 2014" 

Zarządzenie  Nr 106/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie  Nr 107/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku

Zarządzenie  Nr 108/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 roku

Zarządzenie  Nr 109/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 110/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 111/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 112/14

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

Zarządzenie  Nr 113/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 114/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 115/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 116/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 117/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 118/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 119/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 120/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok  

Zarządzenie  Nr 121/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  

Zarządzenie  Nr 122/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal socjalny 

Zarządzenie  Nr 123/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal socjalny 

Zarządzenie  Nr 124/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 125/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie  Nr 126/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok  

Zarządzenie  Nr 127/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  

Zarządzenie  Nr 128/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2014 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2015 08:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 13:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 11:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.08.2014 12:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2014 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2014 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2014 09:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.04.2014 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.04.2014 09:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.04.2014 09:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.04.2014 09:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.04.2014 09:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.04.2014 07:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
23.04.2014 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.04.2014 09:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 11:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 10:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 10:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 10:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2014 09:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2014 12:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2014 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.03.2014 09:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 12:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 11:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 11:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 11:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.03.2014 11:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 09:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.03.2014 08:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2014 11:18 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)