Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju maj/czerwiec 2008 rok
 

Zarządzenie nr 93/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie wystęującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

Zarządzenie nr 94/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie: powołania zespołu ds. kontroli dokumentacji i realizacji projektu

Zarządzenie nr 95/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 96/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 97/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: rozłożenia na raty rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 98/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 99/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 12/2003 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic gminnych

Zarządzenie nr 100/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 101/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 102/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie- Zdroju

Zarządzenie nr 103/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Akoholowych

Zarządzenie nr 104/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 105/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: cen za usługi komunalne

Zarządzenie nr 106/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 107/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych jadnostek i zakładów budżetowych gminy za 2007 rok

Zarządzenie nr 108/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2007 rok
 Zarządzenie nr 109/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 110/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 111/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty w czynszu dzierżawnym

Zarządzenie nr 112/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu

Zarządzenie nr 113/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 114/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 115/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 116/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 117/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 118/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 119/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 120/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 121/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 122/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomści stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 123/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 124/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju MAJ/CZERWIEC 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 08:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 234