Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2014

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2014
 

Zarządzenie Nr 129/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie  Nr 130/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 131/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 132/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 133/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 134/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 135/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie  Nr 136/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 137/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 138/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 139/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  

Zarządzenie  Nr 140/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 141/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  

Zarządzenie  Nr 142/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie  Nr 143/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie: umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie  Nr 144/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie  Nr 145/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie  Nr 146/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie  Nr 147/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 

Zarządzenie  Nr 148/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 

Zarządzenie  Nr 149/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 150/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego  

Zarządzenie  Nr 151/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 152/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej przechodu przez  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 153/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie  Nr 154/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 

Zarządzenie  Nr 155/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie  Nr 156/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 157/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok   

Zarządzenie  Nr 158/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie czynszu dzierżawnego 

Zarządzenie  Nr 159/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rada Nadzorczej sp. z o.o. Basen "Wodny Świat"  

Zarządzenie  Nr 160/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rada Nadzorczej sp. z o.o. Basen "Wodny Świat"  

Zarządzenie  Nr 161/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: powołania przedstawicieli gminy Kudowa-Zdrój do składu Rada Nadzorczej sp. z o.o. Basen "Wodny Świat"  

Zarządzenie  Nr 162/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu odszkodowania i opłat za lokal mieszkalny   

Zarządzenie  Nr 163/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu odszkodowania i opłat za lokal mieszkalny  

Zarządzenie  Nr 164/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok   


Zarządzenie  Nr 165/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie: odmowy umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie  Nr 166/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 167/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie  Nr 168/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 169/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 170/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie  Nr 171/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie  Nr 172/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2013 rok

Zarządzenie  Nr 173/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2013 rok

Zarządzenie  Nr 174/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 175/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie  Nr 176/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 177/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie  Nr 178/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie  Nr 179/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie  Nr 180/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój  na 2014 rok  

Zarządzenie  Nr 181/14
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój   


 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2014 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.09.2015 13:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 12:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 11:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.09.2014 14:22 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
22.07.2014 08:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.07.2014 08:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.07.2014 15:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.07.2014 12:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.07.2014 12:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 10:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 10:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 09:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 08:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2014 08:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 14:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 13:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 13:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 12:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.06.2014 12:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2014 13:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.05.2014 09:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.05.2014 08:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.05.2014 08:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 11:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 10:38 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
09.05.2014 10:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 10:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 10:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 10:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.05.2014 10:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2014 09:42 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.05.2014 09:42 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)