Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
LIPIEC/SIERPIEŃ 2014

 

 

 

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 lipca 2014 r.  w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój 

Zarządzenie Nr 183/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  

Zarządzenie Nr 184/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny  

Zarządzenie Nr 185/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 186/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat  wynikających z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2013 r. 

Zarządzenie Nr 187/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie:  przyjęcia  Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 188/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 lipca 2014 r.  w sprawie: utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Zarządzenie Nr 189/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2014 r.  w sprawie: wyrażenia zgody  na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 190/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 191/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 192/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2014 r.  w sprawie:  umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 193/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2014 r.  w sprawie:  rozłożenia na raty opłaty za udział w Targach Wyrobów Regionalnych 

Zarządzenie Nr 194/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lipca 2014 r.  w sprawie:  rozłożenia na raty opłaty za udział w Targach Wyrobów Regionalnych 

Zarządzenie Nr 195/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 lipca 2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat  wynikających z rozliczenia kosztów różnic licznikowych zużycia wody  za 2013 r. 

Zarządzenie Nr 196/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 lipca 2014 r.  w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 197/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca 2014 r.  w sprawie:  powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Aliny Niczyj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 198/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 lipca 2014 r.  w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 199/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 lipca 2014 r.  w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 200/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2014 r.  w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 201/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2014 r.  w sprawie:  umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie Nr 202/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2014 r.  w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 203/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 lipca 2014 r.  w sprawie:  ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 


ZARZĄDZENIE Nr 204/2014
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zarządzenie Nr 205/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 206/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2014 r.  w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 207/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr 208/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 209/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 210/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 do zrealizowania zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego polegających na przejęciu majątku ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 211/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłodzkiego

Zarządzenie Nr 212/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 213/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 214/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 sierpnia  2014 r.  w sprawie:  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 215/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie:  sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 216/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie:  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Zarządzenie Nr 217/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie:  rozłożenia na raty opłaty za udział w Targach Wyrobów Regionalnych


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.07.2014 11:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 232