Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 218/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 września 2014 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 219/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

Zarządzenie Nr 220/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat  wynikających z rozliczenia kosztów różnic licznikowych zużycia wody za 2013 rok

Zarządzenie Nr 221/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat  wynikających z rozliczenia kosztów różnic licznikowych zużycia wody za 2013 rok

Zarządzenie Nr 222/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 223/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 224/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 września 2014 roku w sprawie: odwołania przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 225/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 226/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 227/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 228/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta  Kudowy-Zdroju"

Zarządzenie Nr 229/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie Nr 230/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" 

Zarządzenie Nr 231/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 

Zarządzenie Nr 232/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 233/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Kudowa-Zdrój obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 

Zarządzenie Nr 234/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 września 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 235/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 września 2014 roku w sprawie: utraty mocy & 2 Zarządzenia nr 300/13 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 236/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2014 roku w sprawie: umorzenia kosztów procesu oraz kosztów klauzuli wykonawczej

Zarządzenie Nr 237/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2014 roku w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie Nr 238/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 239/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 240/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 241/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 242/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 243/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 244/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 245/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 246/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 247/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 248/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 249/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 250/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 251/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 252/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 253/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 254/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 255/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 256/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 257/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 258/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 259/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 260/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 261/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 262/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 263/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 264/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Zarządzenie Nr 265/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 266/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 267/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: upoważnienia do przejęcia zobowiązań oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Zarządzenie Nr 268/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 października 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 269/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 października 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 94/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacyjnej należności w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 270/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 08 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 271/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 08 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 272/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 08 października 2014 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 273/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 października 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie Nr 274/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 275/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 276/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 277/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2014 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Kudowa-Zdrój obwodowych komisji wyborczych co celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 278/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Zarządzenie Nr 279/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 280/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 281/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: powołania dyrektora samorządowej  instytucji kultury 

Zarządzenie Nr 282/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 października 2014 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 283/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 284/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 285/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 286/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 287/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych oraz wskazania członków obwodowych komisji wyborczych spośród pracowników samorządowych do przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 

Zarządzenie Nr 288/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 289/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: odpisania nadpłat

Zarządzenie Nr 290/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 291/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Barbary Fornalczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 292/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 08 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 293/14
Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób sprawujących ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:11.09.2014 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 206