Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju lipiec/sierpień 2008 rok
 

Zarządzenie nr 125/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 126/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 127/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 128/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie: ustalenia "Regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kudowa-Zdrój"

Zarządzenie nr 129/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 130/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008

Zarządzenie nr 131/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 132/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 133/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 134/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie: interpretacji linii rozgraniczającej terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 135/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie: interpretacji linii rozgraniczającej terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 136/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie: interpretacji linii rozgraniczającej terenu w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 137/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 138/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 139/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 140/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 141/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie: powołania komisji do przejęcia majątku likwidowanej z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły Podstaowej nr 1

Zarządzenie nr 142/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 do zrealizowania zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego wobec likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kudowie-Zdroju przy ul. Buczka 9

Zarządzenie nr 143/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 144/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100/06 z 19 lipca 2006 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnęrznej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 145/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Zarządzenie nr 146/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 147/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 148/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego

Zarządzenie nr 149/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 150/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 151/08
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r

Zarządzenie nr 153/08
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 154/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 155/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 156/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 157/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 158/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 159/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 160/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 161/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 162/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 164/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 165/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 166/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 167/08
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 10:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 185