Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  STYCZEŃ/LUTY 2015


Zarządzenie Nr 1/15

 

 

 

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 2/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
Zarządzenie Nr 3/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki
Zarządzenie Nr 4/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań
Zarządzenie Nr 5/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 6/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad i ceny wynajmu autobusu szkolnego i busa
Zarządzenie Nr 7/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 8/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 9/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 10/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 11/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 12/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 13/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 14/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 15/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
Zarządzenie Nr 16/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 17/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za energię elektrycznąZarządzenie Nr 18/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stawienia się przez Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2015 roku
Zarządzenie Nr 19/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 20/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 21/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie:  powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 22/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie kosztów postępowania sądowego dotyczącego należności z tytułu opłat czynszowych
Zarządzenie Nr 23/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego
Zarządzenie Nr 24/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 25/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie:  powołania składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"
Zarządzenie Nr 26/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  ustanowienia urzędnika  wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 27/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 28/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 29/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 30/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 31/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 32/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 33/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 34/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2015 rok


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:13.01.2015 09:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 178