Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2015


Zarządzenie Nr 35/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych

Zarządzenie Nr 36/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych
Zarządzenie Nr 37/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych
Zarządzenie Nr 38/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych
Zarządzenie Nr 39/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 40/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 41/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 42/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Zarządzenie Nr 43/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Zarządzenie Nr 44/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 45/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 46/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 47/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 48/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 49/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 50/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 51/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody według odczytów wodomierzy
Zarządzenie Nr 52/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 53/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 54/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 55/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 145/2005 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"
Zarządzenie Nr 56/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 144/2005 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia: "Systemu zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta  Kudowy-Zdroju"
Zarządzenie Nr 57/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 58/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: powołania dodatkowych osób do składu Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 59/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 60/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie: uzgodnienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 61/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 62/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 63/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 64/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 65/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 66/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 67/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 68/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 69/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 70/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 71/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 72/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 73/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 74/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 75/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 76/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 77/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy
Zarządzenie Nr 78/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy
Zarządzenie Nr 79/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości  stawki zaliczki na dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
Zarządzenie Nr 80/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości  stawki zaliczki na dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
 


Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu przedłożenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 82/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu przedłożenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 83/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu przedłożenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 84/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody
Zarządzenie Nr 85/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 86/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste
Zarządzenie Nr 87/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę  gruntu
Zarządzenie Nr 88/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 89/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 90/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zintensyfikowania sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Zarządzenie Nr 91/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 92/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Targów Wyrobów Regionalnych Kudowa-Zdrój 2015
Zarządzenie Nr 93/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 94/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 95/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia osób sprawujących ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Zarządzenie Nr 96/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 97/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 98/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia operatorów systemów informatycznych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 99/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 100/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 101/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu przedłożenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 102/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu przedłożenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 103/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na  rozłożenie na raty należności z tytułu przedłożenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 104/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 105/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2015 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.09.2015 11:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.05.2015 11:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.05.2015 13:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 12:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 11:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 11:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.05.2015 10:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 12:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 11:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 11:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 11:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 11:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 11:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 10:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 10:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 10:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 10:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 10:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 10:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 09:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.04.2015 09:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.04.2015 10:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 14:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 13:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 12:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 12:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 12:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2015 12:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 13:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 13:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 13:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.03.2015 12:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.03.2015 14:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.03.2015 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 10:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 10:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 10:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 09:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 09:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 09:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.03.2015 09:51 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)