Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2015
 

Zarządzenie Nr 106/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 107/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
 
Zarządzenie Nr 108/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie: regulaminu kontroli wewnętrznej
Zarządzenie Nr 109/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 110/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 111/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 112/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 113/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 114/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym
Zarządzenie Nr 115/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od oplaty rocznej za uzytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 116/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od oplaty rocznej za uzytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 117/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
Zarządzenie Nr 118/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
Zarządzenie Nr 119/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: odroczenia terminu spłaty należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
Zarządzenie Nr 120/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 121/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 122/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: powołania  przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 123/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
Zarządzenie Nr 124/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie: najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 125/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 126/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
Zarządzenie Nr 127/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji na  cmentarzu  komunalnym
Zarządzenie Nr 128/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji na  cmentarzu  komunalnym
Zarządzenie Nr 129/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu naprawienia szkody i zwrotu kosztów postępowania sądowego
Zarządzenie Nr 130/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 131/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 132/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 133/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój
Zarządzenie Nr 134/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 135/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 111/4 obręb Zakrze (AM-3)

Zarządzenie Nr 136/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom szczególnie uzdolnionym artystycznie i naukowo oraz przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Nr 137/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 138/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 139/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 140/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 141/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 142/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 143/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 144/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 145/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 146/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 147/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 148/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 149/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 150/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 151/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 152/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 153/15

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany  zarządzenia nr 341/14 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 154/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 155/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 156/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 157/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 158/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 159/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój MAJ/CZERWIEC
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2015 10:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 182