Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój LIPIEC/SIERPIEŃ 2015R.

Zarządzenie Nr 160/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 161/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia referendum  ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 162/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 163/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 164/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 165/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 166/15
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdrojuz dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 167/15
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdrojuz dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 168/15
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdrojuz dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 169/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 170/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 171/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 172/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 173/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 174/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 175/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 176/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy fiansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie Nr 177/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 178/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok


Zarządzenie Nr 179/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 180/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 181/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 182/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia osób sprawujących ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 183/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia członków obwodowej komisji do spraw referendum oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarzadzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 184/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 185/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum w fererendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 186/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Egzamonacyjnej przeprowadzajacej egzamin Pani Agaty Rydlova ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr  187/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 7 w Kudowie – Zdroju, powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r

Zarządzenie Nr 188/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 230/13 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

Zarządzenie Nr 189/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 190/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 191/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 192/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 193/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 194/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 195/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 196/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 197/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 198/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój LIPIEC/SIERPIEŃ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.07.2015 08:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 95